Döküm Bentoniti

CANDÖK yaş kum kalıplama için doğal olarak üstün özelliklere sahip sodyum bentonitidir.

Candök, sabit sıkıştırılabilirlik (40 Kompaktibilite) değerinde düşük nem ihtiyacı ve yüksek termal dayanım ve yüksek mukavemet değerleri ile diğer bentonitlerden ayrılır.

Dökümhanelerde, yüksek termal dayanım özelliği ile bentonit ve kum ilavesi azalır, yüksek ısı yüklemelerinde ya da yüksek ergime sıcaklıklarında, örneğin düşük kum oranlı demirçelik dökümhanelerinde ya da çelik dökümhanelerinde Candök ideal bentonittir. Düşük bentonit ilavesi bentonit maliyetini azaltmak yanında, nemi ve toplam AFS kil miktarını da azaltır. Böylece daha düşük döküm hata oranları elde edilebilir, aynı zamanda çevreye daha az atık atılması açısından dökümhanelerin maliyetlerini ciddi anlamda düşürür. Bu bentonitin düşük nem ihtiyacı nedeniyle kalıp kumunun toplam nem ihtiyacı azalır. Bu da yüksek neme bağlı döküm hatalarını (gaz hataları, yüzey hataları) ortadan kaldırır.

Döküm Bentoniti

Döküm Bentoniti ile ilgili Teknik Bilgiler

Renk
Gri-Sarı
Şişme İndeksi
18-25
Jelleşme Katsayısı
En az 12
PH Değeri
En az 8.5
Rutubet En fazla 10
Sinter Değeri
1050 C'de hiçbir çekinti yapmadan sinterleşecek
Yanma Kaybı
En fazla %8
Kolloidal Özellik
24 saatte en fazla çökelti %3
Kireç
En fazla %1,2
Montmorillonit
En az %60
KARIŞIM DENEYLERİ  
Yaş Mukavemet
En az 2000 gr/cm2
Islak Çekme
En az 35 gr/cm2
Kuru Mukavemet
En az 2500 gr/cm2

Paketleme Bilgisi

  • 25 kg polipropilen torba,
  • 35 kg polipropilen torba,
  • 50 kg polipropilen torba,
  • 500-1000 kg Big Bag torba,
  • Silobaslarla dolum şeklindedir.